Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Házasság

2009.10.04

Abd-Ru-Shin

"A HÁZASSÁGOK a mennyekben köttetnek! E mondatot sokszor haraggal és keresűséggel mondják kia házastársak. De képmutatóan használják az olyanok is, akik a menyekből a legmesszebb állnak. Ebből természetesen az következik, hogy az ember már csak vállrándítással fogadja e mondást, kineveti, kigúnyolja, sőt semmibe veszi.

Ha az ember tekintetbe veszi mindazokat a házasságokat, melyeket az évek folyamán legközelebbi és távolabbi környezetében megismert, akkor ez érthető. A gúnyolódóknak igazuk van. Csak jobb lenne, ha nem a szóláson gúnyolódnának, hanem magukon a házasságokon! Ezek azok, melyek zömében nem csupán a gúny, hanem még a megvetés is kijár.

A házasságik, mint amilyenek ma és már évszázadokkal ezelőtt is voltak, meghiúsítják a mondás igazságát, senki sem hisz már bennük. Sajnos nagyon ritka kivétellel kimondottan erkölcstelen állapotot jelentenek, melynek nem lehet elég gyorsan véget vetni, hogy ezreket lehessen megóvni a szégyentől, melybe a jelenkor szokásának megfelelően vakon rohannak. Úgy vélik, másképp nem lehet, mivel ez a szokás. Ehhez járul még az, hogy éppen a jelenkorban egészen szemérmetlenül minden úgy van irányítva, hogy bezavarjon és elfojtson minden tiszte érzést. Egyetlen ember sem gondol arra, hogy személyiségét a test iránt érzett mély alázattal tegye, amivé lenni kell, lehet és szükséges is lenne.

A testnek a lélekhez hasonlóan valami értékesnek, ezért érinthetetlennek kell lennie, amit az ember nem közszemlére, nem csábításra használ. És ezért e tekintetben nem is lehet a Földön a testet a lélektől elválasztani. Ugyanakkor mindkettőt, érinthetetlenként kell tisztelni és óvni, ha az ember azt akarja, hogy legyen valami értéke. Különben olyan limlommá változik, amellyel csak bemocskolja magát az ember, s csak azt érdemli, hogy sarokba dobják, olcsón az első arra vetődő zsibárusé legyen.

Ha ma az ilyen zsibárusok és kupecek serege árasztaná el a Földet, akkor nem sejtett mennyiségben találna ilyen limlomot. MInden lépés újabb rakást hoz,k mely máris rájuk les. És ilyen kupecek és zsibárusok már ténylegesen sűrű tömegekben vonulnak tova. Ők a Sötétség küldöttei és eszközei, akik két kézzel kapnak az olcsó zsákmányon, hogy azt diadalittasan egyre tovább, le a mélybe, sötét birodalmukba vezesség, még minden feketén össze nem zárul fölötte, és soha többé nem tudja megtalálni a Fényhez vezető utat.

Nem csoda tehét, hogy mindenki nevet, mihelyt még valaki komolyan beszél arról, hogy a házasságok a mennyekben köttetnek!

A polgári esküvő nem több puszta üzleti aktusnál. Az így egybekelők esetleg nem azt határozzák el, hogy komolyan együtt látnak egy mű megalkotásához, mely az illető személyek belső és külső értékét növelné, magas célok együttes elérésére sarkallná őket, és így saját maguk, az emberiség, miként az egész Teremtés álására válnának, hanem egyszerű szerződést kötnek, mely segítségével anyagilag kölcsönösen biztosítják egymást, hogy a kétoldalú testi kiszolgáltatottság számító megfontolás nélkül történhessen.

A nőnek megalázó a helyzete. A száz esetből nyolcvan egyszerűen a férfi szolgálatába áll, vagy eladja neki, aki nem egy egyenértékű társat keres benne, hanem egy kirakati tárgyon túl, olcső és mindenre kaphatő házvezetőnőt, aki lakályosság teszi otthonát, s akivel még a hamis tisztesség palástja alatt közösen zarartalanul hódolhat a vágyainak is.

A fiatal lányok gyakran a legsemmitmondóbb okok miatt hagyják el a szülői házat, hogy házasságra lépjenek. MÁsok vonzónak találják, hogy fiatalasszonyt játszhatnak, vagy abban reménykednek, hogy mozgalmasabb lesz az életük. Talán még azt is remélik, hogy jobb anyagi viszonyba kerülnek.

Éppen így vannak olyan esetek is, amikor fiatal lányok dacból kötnek házasságot, hogy valaki mást dühítsenek vele. Pusztán testi ösztönök is szolgáltatnak indokot a házasságkötésre. A rossz olvasmányok, helytelen szórakozás és játszadozás kelti őket életre, és táplálja mesterségesen.

Ritkán indítja a lányokat a valódi lelki szeretet arra, hogy megtegyék a földi élet lépésinek legkomolyabbikát. A lányok sok szülő hűséges segédlete közepette állítólag "túl okosak" ahhoz, hogy csak puszta érzéseik által hagyják magukat vezetni, jóllhet azért rohannak éppen a boldogtalanságba. Az ilyenek felületességükért elnyert jutalma részbem már éppen a házasság következményekétn sokkal később érkezik meg; hiszen a rossz java abban van, hogy könnyelműen elszalasztotta az előrelépés lehetőségét.

Megannyi földi élet vész így teljesen el a személyi lét lényeges célja számára. Méghozzá súlyos visszaesést is okoz, melyet nagy erőfeszítések árán újra be kell hozni.

Mennyire más az, amikor a házasság helyes alapon köttetik, és harmónikusan alakul! Örvendezve, egymás önként vállalt szolgálatában fejlődnek a házasstársak fölfelé a szellemi nemesedés felé, s vállvetve, nevetve tekintetenk a földi nehézségek elé. A házasság így a puszta boldogság révén haszonnal fog járni teljes életükre. És a boldogságban rejlik a szárnyalás nem csupán az egyén, hanem az egész emberiség számára is!

Jaj ezért azoknak a szülőknek, akik gyermekeiket ésszerű okokból rábeszélések, fondorlatokkal vagy kényszerrel téves házasságokba hajszolják. A felelpsség terhe, mely tovább ér, mint csak a gyermekükért való felelősségig, előbb vagy utóbb olyan makacsul fog visszahullani rájuk, hogy kívánni fogják, bár sosem lettek volna ilyen "ragyogó ötleteik."

Az egyházi esküvőt sokan csupán egy pusztán földi ünnepély részének tekintik. Az egyházak maguk vagy képviselőik e szavakat használják "Amit Isten összekötött, azt az ember ne válassza szét!"

A vallási kultuszok az az alapgondolatot helyezik előtérbe, hogy Isten a két házasulandó felet az esküvői szertartással kapcsolja össze. Ehelyett "a haladó szelleműek" azt a nézetet  is elfogadják, hogy a két házasulandó fél Isten előtt van összekötve. Az utóbbi jelentésnek az előbbinél jóval nagyobb a létjogosultsága.

De nem az a szándék, hogy ez legyen a jelentése! Valami teljesen más kell mondaniuk. Azon a tényen alapulnak, hogy a házasságok valóban a mennyekben köttetnek.

Ha minden téves fogalom és jelentés el van a mondatból távolítva, akkor azonnal megszűnik minden ok a nevetésre, gúnyolódásra vagy csúfolkodásra és lám teljes szigorában és megváltoztathatatlan igazságában előttünk fekszik az értelme. De természetes következményként adódik annak a felismerése is, hogy a házasságon egészen más értendő, és más a célja, mint azoknak a házasságoknak, sa házasságkötéseknek csak egészen més feltételek alapján, egész más nézetekkel és meggyőződéssel, csakis tiszta szándékkal szabad létrejönnie.

"A házasságok a mennyekben köttetnek" mindenekelőtt azt mutatja, hogy minden ember már a földi létbe való lépésekor meghatározott tulajdonságokat hoz magával, melyek harmonikus fejlődését csupán a hozzájuk illő tulajdonságokkal rendelkező emberek biztosíthatják. Az illő tulajdonságok azonban nem ugyanolyan tulajdonságokat jelentenek, hanem olyanokat, melyek kiegészítik egymást és e kiegészítés által válnak teljes értékűvé.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.